Małgosia Ziębińska

Okiem fotografa, cz. 1 – żyjemy w kulturze obrazu

Żyjemy w kolorowym świecie i mimo tego, że ludzie od najdawniejszych czasów przekazywali sobie informacje za pośrednictwem obrazów – dziś obraz szczególnie mocno zakorzenił się w centrum komunikacji. Można by powiedzieć, że jesteśmy wręcz bombardowani obrazami. Pracując jako fotograf wnętrz, na co dzień obcuję...