Paweł Lewandowski

Nabycie własności nieruchomości poprzez zasiedzenie

Istnieją sytuacje, kiedy prawo własności i fakt posiadania dotyczą dwóch różnych podmiotów, a stan taki nie wynika z zawartej uprzednio umowy. Zasiedzenie stanowi narzędzie prawne, które ma doprowadzić do sytuacji, w której posiadanie i prawo własności przynależeć będzie do jednej osoby. Temat ten szczegółowo...