Czad, czyli tlenek węgla, to silnie trujący gaz. Jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. Niestety, zatrucie czadem może mieć skutek śmiertelny. Zwłaszcza o tej porze roku należy zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo.

Do zatruć spowodowanych przez czad najczęściej dochodzi w okresie jesienno-zimowym, gdy pali się w piecach i kominkach. Dane jasno pokazują, że od lat odsetek zgonów spowodowanych zaczadzeniem wynosi ok. 5%. Mimo większej świadomości Polaków, ryzyko nadal nie maleje.

Dlaczego czad jest niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, takich jak: węgiel, drewno, ropa, benzyna i olej, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu. Czad utlenia się przez brak świeżego powietrza w miejscu, w którym dochodzi do procesu spalania. Innym powodem jest zanieczyszczony lub zużyty palnik gazowy, dlatego tak istotne jest regularne sprawdzanie w domu jakości naszych urządzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić także na szczelnie zamknięte okna. Mogą one ułatwić lub wzmóc wytworzenie się czadu.

Czad jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ, wchłaniając się przez układ oddechowy, trafia do krwiobiegu. W układzie oddechowym wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen. Powoduje przez to blokadę dopływu tlenu do organizmu. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Skutkiem zaczadzenia się może być niewydolność wieńcowa, nieodwracalne uszkodzenie ośrodka nerwowego, zawał, a w najgorszej sytuacji śmierć.

Jak uchronić się przed czadem?

  • Najważniejszym elementem jest stosowanie czujnika czadu spełniającego polskie i unijne normy. Atestowany czujnik poinformuje Cię o zagrożeniu poprzez głośny sygnał dźwiękowy.
  • Konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów technicznych i czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych oraz dymowych. Musisz pamiętać, aby sprawdzaniem kominów zajmował się specjalista, który bez problemu upora się z trudnościami.
  • Usuwaj każdą usterkę stwierdzoną przez kominiarza.
  • NIGDY samodzielnie nie naprawiaj przewodów kominowych. Korzystaj z usług zawodowego kominiarza.
  • Rozszczelniaj okna podczas korzystania z kuchenki gazowej.
  • Nie zasłaniaj otworów nawiewnych i kratek wentylacyjnych. Poprzez przyłożenie kartki papieru do kratki wentylacyjnej sprawdzisz ich stan działania.
  • Regularnie wietrz mieszkanie, szczególnie pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania.
  • Dbaj o swoje urządzenia, nie spalaj w nich śmieci.
  • Systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza za pomocą nawiewników.

Jakie są objawy zatrucia?

Pierwsze objawy zatrucia czadem to bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi. Następny etap to odrętwienie ciała, osłabienie mięśni, kołatanie serca i bóle w klatce piersiowej. Ostatnim stanem jest apatia, która prowadzi do senności, a w konsekwencji do zasłabnięcia.

Jak pomóc osobie zaczadzonej?

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać przy osobie zatrutej czadem jest zapewnienie jej dopływu czystego, świeżego powietrza. Osobę poszkodowaną należy przenieść w bezpieczne miejsce, poza mieszkanie, w którym doszło do wytworzenia się tlenku węgla. Poszkodowanej osobie należy rozluźnić ubranie, ale nie rozbierać jej – może się wychłodzić.

Obowiązkowe jest zadzwonienie po pomoc: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarną 998 lub numer alarmowy 112, a także pogotowie gazowe – 992.

Jeśli zaczadzony nie oddycha po wyprowadzeniu go na zewnątrz, koniecznie wykonaj masaż serca oraz sztuczne oddychanie.

Musisz stosować powyższe zasady, jeśli chcesz dbać o zdrowie swoje i bliskich. Przezorność spowoduje, że problem utleniania się gazu przestanie stwarzać realne zagrożenie dla Twojego zdrowia. Dlatego warto powtórzyć: aby nie stracić zdrowia, a nawet życia przez zaczadzenie, należy wyposażyć się w czujnik gazu i dymu. Koszt jest zupełnie niewspółmierny do zabezpieczenia, jakie daje używanie tego urządzenia.

Polecam regularnie sprawdzanie w domu stanu rur, kominów i przewodów wentylacyjnych – oferuję swoją pomoc w Warszawie.