Od 2019 roku osoby najmujące mieszkania będą mogły liczyć na dopłaty ze środków budżetowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło właśnie projekt programu, w ramach którego Polacy będący w trudnej sytuacji mieszkaniowej zyskają 9-letnie wsparcie w płaceniu czynszu.

Przedstawiony 12 czerwca projekt zakładający dopłaty do najmu w założeniu ma wesprzeć w szczególności te osoby, które nie mieściły się do tej pory w dwóch dużych grupach uczestników rynku nieruchomości. Z jednej strony zarabiały zbyt dużo, by ubiegać się o mieszkania gminne, z drugiej – zbyt mało, by otrzymać kredyt na sfinansowanie własnego M. Według rządowych analiz w sytuacji takiej jest w Polsce ok. 40% społeczeństwa. To przede wszystkim ludzie młodzi, którzy większą część swojej pensji wydają na opłatę czynszu w wynajmowanym mieszkaniu.

Założenia programu

Projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zakłada, że jego beneficjenci przez 9 lat będą otrzymywać dopłaty do czynszu w postaci comiesięcznych, niezmiennych kwot. Wysokość dopłat uzależnia się od dwóch czynników. Pierwszy z nich to koszty budownictwa mieszkaniowego na danym terenie, drugi – powierzchnia lokalu.

Jakie będą kryteria przystąpienia do programu?

  • Określony poziom dochodów. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochody beneficjenta nie mogą przekraczać 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Stąd każda kolejna osoba w gospodarstwie podwyższa ten próg o 30%.
  • Nieposiadanie innego mieszkania.
  • Kryteria społeczne. Ich określeniem zajmie się Rada Gminy. Kryteria pozwolą gminie wskazać osoby, którym dopłata należy się w pierwszej kolejności.

Jest haczyk

W założeniu autorów ustawy program dopłat ma pobudzić proces powstawania nowych inwestycji na wynajem. Stąd zapis mówiący o tym, że dopłaty do najmu dotyczyć będą tylko osób najmujących mieszkania zasiedlane po raz pierwszy. Są to nieruchomości nowo wybudowane lub znajdujące się w istniejącym już budynku mieszkalnym. Budynek musi być częścią Specjalnej Strefy Rewitalizacji – remontowany lub przebudowywany.

Start już w przyszłym roku

Projekt kierowany jest zatem zarówno do najemców, jak i samorządów gminnych i inwestorów. Rząd upatruje w nim więc sposobu na wygaszenie programów obecnie wspierających osoby fizyczne w zdobyciu pierwszego mieszkania. Przykładem może być „Rodzina na swoim” lub „Mieszkanie dla młodych”. Teraz chce skupić się przede wszystkim na finansowaniu dopłat do czynszów. Za obsługę inicjatywy odpowiedzialne będą samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. W pierwszym roku jej funkcjonowania rząd zamierza przeznaczyć na jej realizację 400 mln zł. W kolejnym ma być to już dwa razy więcej.