Od 2019 roku osoby najmujące mieszkania będą mogły liczyć na dopłaty ze środków budżetowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło właśnie projekt programu, w ramach którego Polacy będący w trudnej sytuacji mieszkaniowej zyskają 9-letnie wsparcie w płaceniu czynszu.

Przedstawiony 12 czerwca projekt zakładający dopłaty do najmu w założeniu ma wesprzeć te osoby, które nie mieściły się do tej pory w dwóch dużych grupach uczestników rynku nieruchomości. Z jednej strony zarabiały zbyt dużo, by ubiegać się o mieszkania gminne, z drugiej – zbyt mało, by móc otrzymać kredyt na sfinansowanie własnego M. Według rządowych analiz w sytuacji takiej jest w Polsce ok. 40% społeczeństwa. To przede wszystkim ludzie młodzi, którzy większą część swojej pensji wydają na opłatę czynszu w wynajmowanym mieszkaniu.

Założenia programu

Projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zakłada, że jego beneficjenci przez 9 lat będą otrzymywać dopłaty do czynszu w postaci comiesięcznych, niezmiennych kwot. Wysokość dopłat uzależniona będzie od dwóch czynników. Pierwszy z nich to koszty budownictwa mieszkaniowego na danym terenie, drugi – powierzchnia lokalu.

Jakie będą kryteria przystąpienia do programu?

  • Określony poziom dochodów. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochody beneficjenta nie mogą przekraczać 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Każda kolejna osoba w gospodarstwie podwyższa ten próg o 30%.
  • Nieposiadanie innego mieszkania.
  • Kryteria społeczne. Ich określeniem zajmie się Rada Gminy. Kryteria pozwolą gminie wskazać osoby, którym dopłata należy się w pierwszej kolejności.

Jest haczyk

W założeniu autorów ustawy program dopłat ma pobudzić proces powstawania nowych inwestycji na wynajem. Stąd zapis mówiący o tym, że dopłaty do najmu dotyczyć będą tylko osób najmujących mieszkania zasiedlane po raz pierwszy: nowo wybudowane lub znajdujące się w istniejącym już budynku mieszkalnym będącym częścią Specjalnej Strefy Rewitalizacji – remontowane lub przebudowywane.

Start już w przyszłym roku

Projekt kierowany jest zatem zarówno do najemców, jak i samorządów gminnych i inwestorów. Rząd upatruje w nim sposobu na płynne przejście od wygaszanych obecnie programów wspierających osoby fizyczne w zdobyciu pierwszego mieszkania („Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla młodych”) do tych polegających przede wszystkim na finansowaniu dopłat do czynszów. Za obsługę inicjatywy odpowiedzialne będą samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, w pierwszym roku jej funkcjonowania rząd zamierza przeznaczyć na jej realizację 400 mln zł, w kolejnym – już dwa razy więcej.