Początkowo zakup działki budowlanej może wydawać się dosyć prostym zadaniem. Wybieramy lokalizację, sprawdzamy parametry i najczęściej kupujemy teren, który jest niezabudowany i nie porasta go wysoka trawa. Jednak zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej nieruchomości gruntowej, warto sprawdzić, jakie pułapki mogą na nas czekać. O tym, jak bezpiecznie przejść proces zakupu działki budowlanej opowie Adam Jasiński, doświadczony pośrednik nieruchomości i doradca z Poznania, który specjalizuje się w nieruchomościach gruntowych.

Zakładając, że chcemy zakupić działkę budowlaną i w przyszłości planujemy postawić na niej wymarzony dom, warto wnikliwie sprawdzić rozważaną ofertę. Cały proces zakupu możemy podzielić na kilka etapów, z których każdy jest istotny.

Przeznaczenie terenu

Biorąc pod uwagę nasze podstawowe założenie, że w przyszłości planujemy zrealizować zabudowę działki w postaci domu, priorytetem jest sprawdzenie przeznaczenia gruntu – czyli co możemy wybudować na działce. Jak to zrobić? Jeżeli działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możemy wnikliwie przeczytać zapisy, które określają m.in. wielkość i rodzaj zabudowy na danym terenie oraz podstawowe parametry przyszłych budynków. W Polsce jest wiele obszarów, które nie są pokryte planami zagospodarowania i dla większości z nich nie ma możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Podobnie jak plan zagospodarowania przestrzennego, określają one sposób zabudowy terenu.

Dostęp do drogi publicznej

Na tym etapie warto również wnikliwie zbadać, czy z działki nie ma utrudnionego dostępu do drogi publicznej. W sprzedaży występują grunty, które posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub takie, do których prowadzi droga wewnętrzna (prywatna). W drugim przypadku należy dokładnie sprawdzić, jak zostanie rozwiązana kwestia zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Stosowane są różne rozwiązania, m.in. udział w drodze lub nadanie odpowiedniej służebności dla nabywanej działki.

Uzbrojenie

Na podstawie mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że kwestia uzbrojenia działki jest często pomijana przez klientów indywidualnych. Informacje o możliwościach uzbrojenia nieruchomości gruntowej w odpowiednie media możemy sprawdzić na kilka sposobów, np. zamówić mapę, na której są zaznaczone występujące media lub wybrać się do gestorów sieci z zapytaniem o możliwość uzbrojenia działki.

Badania geologiczne

Po kontroli podstawowych parametrów warto sprawdzić działkę budowlaną pod względem właściwości gruntu. Taka opinia geotechniczna da nam informacje m.in. na temat przewarstwienia czy występowania wód gruntowych. Dzięki temu możemy ustalić, czy przyszła budowa domu będzie wymagała specjalnych fundamentów, dodatkowej izolacji przeciwwodnej czy wykonania drenażu.

Stan prawny nieruchomości gruntowej

Ostatni etap to sprawdzenie dokumentów dotyczących własności nieruchomości. W przypadku nieruchomości gruntowej takimi dokumentami są: akt nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela, księga wieczysta, wypis oraz wyrys.

Zakup działki

Będąc już na etapie ustalania u notariusza terminu podpisania umowy sprzedaży, powinniśmy mieć skompletowane wszystkie niezbędne dane oraz zaświadczenia z urzędów. Cały proces pozyskiwania aktualnych zaświadczeń z odpowiednich placówek zajmuje od kilku dni, a przy skomplikowanych nieruchomościach gruntowych, które są w trakcie podziału, nawet do kilku miesięcy. Warto zatem na początku zorganizować wszelkie potrzebne dokumenty.