Nie ma chyba bardziej stresującej sytuacji dla studenta niż wynajem mieszkania w Warszawie. Jako duży ośrodek akademicki, każdego roku oferuje tysiące mieszkań, których poszukują studenci. Jak znaleźć tanie i wygodne mieszkanie, jeśli jest się studentem? To proste, wystarczy unikać kilku dość popularnych błędów, popełnianych przez najemców.

Wynajem mieszkania – bezterminowo czy okazjonalnie

Każdy wynajem nieruchomości powinien się odbywać na podstawie podpisanej umowy najmu. W przypadku studentów poszukujących mieszkania do wynajęcia, warto także zadbać o podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. W takim dokumencie wyszczególnione są wszelkie elementy ruchomego majątku znajdującego się w wynajmowanym mieszkaniu. Uchroni to wynajmujących mieszkanie przed posądzaniem o kradzież czy zniszczenie przedmiotów, jakie znajdują się w mieszkaniu w dniu podpisania umowy.
Każda umowa najmu może być umową zawartą bezterminowo lub na czas określony. Przy umowie zawartej bez podania okresu jej zakończenia studenci muszą pamiętać, aby odpowiednio wcześnie zgłosić wypowiedzenie najmu. Najczęściej w takich umowach obowiązuje okres trzymiesięczny. Przy wynajmie na czas określony najemca ma prawo do dysponowania lokalem do końca terminu, jaki ustalono w umowie. Część studentów decyduje się na podpisanie umowy np. na 3 lata licząc, że przed wakacjami ją wypowiedzą. W większości przypadków nie jest to możliwe, a studenci muszą mieszkać w danym mieszkaniu do końca trwania umowy.

Zmiany wysokości czynszu w czasie trwania umowy

Studenci bardzo zwracają uwagę na wszelkie opłaty, jakie są wliczane do miesięcznej stawki czynszu oraz które są uzależnione od indywidualnego zużycia. Jednak nawet najbardziej precyzyjna umowa nie jest w stanie zagwarantować, że wysokość czynszu w czasie trwania umowy się nie zmieni. Najlepszym zapis, jaki powinien się pojawić w umowie najmu, to uzależnienie podwyżka czynszu od zgody najemców. W umowie można także zawrzeć zapis o waloryzacji czynszu np. o wskaźnik inflacji. Brak zapisów, dotyczących zmiany stawek czynszu, może skutkować możliwością wypowiedzenia umowy najmu. Także wtedy, gdy została zawarta na czas określony.

Wynajem w kilka osób

Dość powszechną praktyką jest wynajem nieruchomości w kilka osób. W zależności od przyjętego rozwiązania właściciel mieszkania może podpisać jedną umowę najmu, definiując w niej solidarne płacenie czynszu przez wszystkich wynajmujących mieszkanie. Możliwe i dopuszczalne jest zawieranie oddzielnych umów najmu ze studentami, którzy będą mieszkać w poszczególnych pomieszczeniach. Zasada solidarnej odpowiedzialności za opłacenie czynszu przez wszystkich najemców została wprowadzona przez ustawodawcę w celu lepszego chronienia interesów właściciela mieszkania. W przypadku zalegania przez któregoś z najemców z czynszem, może od innego najemcy dochodzić zaległych należności.
W umowach najmu pojawia się wspomniana solidarna odpowiedzialność, nawet jeśli nie jest doprecyzowana. Właściciel mieszkania może tę zasadę zamienić, dzieląc w umowie wysokość czynszu na poszczególnych najemców. Jeśli umowa najmu została zawarta z jedną osobą, musi ona uzyskać formalną zgodę od właściciela mieszkania na możliwość podnajmowania kolejnych pomieszczeń. Często zawarcie umowy z jedną osobą jest wygodniejsze. Zdarza się jednak, że najemca będzie dopiero poszukiwał kolejnych osób, które zamieszkają w wynajmowanym mieszkaniu. Samowolne udostępnianie mieszkania osobom trzecim, bez zgody właściciela, może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu.

Kaucja i prowizja dla pośrednika

O czym warto jeszcze pamiętać, decydując się na wynajem mieszkania w Warszawie, podobnie jak inne ośrodki akademickie, w umowach najmu zawiera także zapis o wniesieniu kaucji. Jej wysokość to zazwyczaj wysokość miesięcznego czynszu, przy czym sama kaucja jest zwracana przy oddaniu kluczy przez studentów. Kaucja to dodatkowy koszt, o którym część studentów zapomina decydując się na wynajem mieszkania. Kolejnym kosztem, jaki bardzo często trzeba ponieść, jest prowizja dla pośrednika. Oczywiście, jeśli decydujemy się na wynajęcie mieszkania korzystając z usług biura nieruchomości. Profesjonalni agenci nieruchomości nie pobierają prowizji z góry, ani tym bardziej wtedy, gdy udostępnią potencjalnym najemcom jakiś adres nieruchomości do wynajęcia. Wysokość wynagrodzenia pośrednika to zazwyczaj wysokość miesięcznego czynszu. Samo wynagrodzenie pobierane jest jednak dopiero po podpisaniu umowy najmu.

Szukanie mieszkania w ostatniej chwili

Choć Warszawa to największe miasto w Polsce, to znalezienie dobrego mieszkania we wrześniu, czyli na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, stanowi prawdziwe wyzwanie. Najlepsze, a więc i najtańsze mieszkania, zdobywają najemców jeszcze przed wakacjami. Jednak wielu studentów obawia się podpisania umowy najmu z tak dużym wyprzedzeniem ze względu na dodatkowe koszty. W grę wchodzi kaucja, a więc miesięczny czynsz. Natomiast sama umowa najmu może się rozpoczynać dopiero od października, czyli wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Część właścicieli mieszkań godzi się również na to, aby za okres wakacyjny otrzymywać niższy czynsz. Oczywiście można również podpisać umowę najmu tylko na okres zbieżny z długością roku akademickiego, co jest dość powszechną praktyką.