Większość osób, które nie miały wcześniej styczności z pośrednikiem kredytowym, nie wie, jak funkcjonuje ten rynek, co może budzić niepewność. W przypadku korzystania z pomocy pośrednika bardzo często padają pytania o dodatkowe koszty związane z obsługą kredytową. Poniżej postaram się to Państwu wyjaśnić na podstawie własnej działalności i doświadczenia. Skupimy się na rynku kredytów hipotecznych.

Na początku nakreślę w uproszczeniu, jak zorganizowany jest rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Oferowaniem produktów hipotecznych zajmują się przede wszystkim same podmioty udzielające tych kredytów, czyli banki. Dystrybucja odbywa się poprzez własne placówki oraz placówki franczyzowe. Nie jest to jednak jedyny oraz najbardziej efektywny sposób dotarcia do klienta. Głównie z uwagi na duże koszty utrzymania placówek i pracowników oraz chęć dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów, banki rozszerzają dostępność swoich produktów poprzez nawiązywanie współpracy. W tej roli spełnia się pośrednik kredytów hipotecznych oraz jego agenci. Taki układ działa na polskim rynku od wielu lat i sprawdza się bardzo dobrze.

Kto może zostać pośrednikiem kredytowym?

W ostatnich latach zrobiono wiele, aby usystematyzować i uporządkować rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Dzisiaj, by móc pośredniczyć przy kredytach hipotecznych, należy posiadać odpowiednie uprawnienia wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można je otrzymać po uprzednim zdaniu egzaminu. Wykaz uprawnionych podmiotów znajduje się na stronie komisji. Należy również pamiętać o konieczności posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pośredników finansowych.

Pracę pośredników hipotecznych reguluje przede wszystkim ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa ta określa pośrednika kredytu hipotecznego jako przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny informuje, że pośrednik kredytów hipotecznych to osoba niebędąca kredytodawcą, która w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej:

  • przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt hipoteczny,
  • udziela konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny,
  • zawiera z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

Z kolei agentem jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny określa go jako osobę wykonującą czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującą w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego.

Praca pośrednika kredytowego w praktyce

Ujmując to prościej, można zgłosić swoją firmę jako pośrednika kredytów hipotecznych do KNF. Wówczas samodzielnie podpisujemy umowy o współpracę z różnymi bankami w zakresie kredytów hipotecznych. Można też podpisać umowę pomiędzy swoją firmą, występującą jako agent, a pośrednikiem kredytu hipotecznego, który już takie umowy z bankami posiada. Drugie rozwiązanie jest częściej stosowane. Dzięki temu wiele firm zajmujących się kredytami hipotecznymi jest skupionych wokół jednego dużego pośrednika kredytowego. Pozwala to na lepszą współpracę z bankami.

Banki dla dużych pośredników mają zazwyczaj przygotowane specjalne ścieżki wprowadzania wniosków i ich procesowania, co znacznie usprawnia cały proces. Po stronie banków występują też dedykowani koordynatorzy, a niekiedy nawet analitycy, którzy są przypisani do konkretnego pośrednika kredytowego. Bankom bardzo zależy na takiej współpracy i dobrych relacjach z pośrednikami kredytowymi.

Wynagrodzenie pośrednika kredytowego

System wynagradzania pośredników kredytowych jest skonstruowany bardzo prosto i przejrzyście. Za wykonaną pracę przy kredycie hipotecznym, która naprawdę wymaga sporo doświadczenia i poświęconego czasu, bank wypłaca pośrednikowi należne wynagrodzenie. Niektórzy klienci boją się, że koszt tej obsługi jest doliczany do kosztu ich kredytu, ale tak nie jest. Bank zarabia na udzielonych kredytach, więc bez różnicy, czy ma wypłacić wynagrodzenie pośrednikowi, czy ponieść koszty wynagrodzenia swoich pracowników. W drugim przypadku dodatkowy koszt stanowi także obsługa i utrzymanie placówek. W każdym z rozwiązań ktoś po prostu musi zostać wynagrodzony za swoją pracę, która do najłatwiejszych nie należy. Co ciekawe, obecnie banki mają obowiązek informowania klientów o tym, ile dany pośrednik kredytów hipotecznych otrzymuje wynagrodzenia od banku. Informacje na ten temat można znaleźć na tzw. formularzach informacyjnych dotyczących kredytu hipotecznego.

Podsumowując, nie ma się czego obawiać, korzystając z usług pośrednika przy załatwianiu kredytu hipotecznego. Należy tylko wybrać osobę, która ma doświadczenie, gdyż ciężko jest zostać z dnia na dzień ekspertem od kredytów hipotecznych. Ta praca wymaga sporo zaangażowania. Potrzebna jest również wiedza i wcześniej wspomniane doświadczenie, które i ja przez lata pracy zdobywałem, teraz mogąc śmiało nazywać się ekspertem kredytowym.