Ubiegając się o kredyt hipoteczny dla obcokrajowców, trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Są one analizowane przez banki i wpływają na pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego.

Jak ocenić swoje szanse na kredyt hipoteczny dla obcokrajowców? Przede wszystkim zweryfikuj, czy posiadasz:

  • status rezydenta,
  • numer PESEL,
  • dochody uzyskiwane i rozliczane na terenie Polski,
  • zagraniczny raport BIK ze swojego kraju pochodzenia,
  • związek, np. małżeński lub rodzinny z obywatelem Polski,
  • ważną kartę pobytu (na czas określony lub nieokreślony),
  • obywatelstwo krajów UE czy poza unią.

Ten szereg czynników wpływa ostatecznie na to, który bank przyzna kredyt mieszkaniowy, ale to nie wszystko. Zależy od nich również wysokość, waluta oraz współczynnik LTV kredytu.

Na co zwraca uwagę bank?

Analizując sytuację obcokrajowców, banki w głównej mierze sprawdzają podstawowe dokumenty osoby wnioskującej. Czy dana osoba ma nadany numer PESEL oraz wydaną kartę pobytu? Niektóre banki akceptują karty pobytu na czas określony, nawet jeśli pozostaje im 6 miesięcy ważności. Są również takie banki, które nie udzielną kredytu na czas dłuższy niż ważność danej karty.

Jako przykład możemy wziąć Eurobank, który stosuje zapisy w regulaminie kredytowania, że akceptowany jest obywatel UE, posiadający prawo stałego pobytu, tj. powyżej 5 lat. Dodatkowo dochód musi uzyskiwać również na terenie UE. W przypadku nieposiadania prawa stałego pobytu wymaga się indywidualnej zgody banku.

Niektóre banki stosują także zapisy o trwałości karty pobytu, o ile taka karta jest wydana na czas określony. Mbank wymaga, by obcokrajowiec posiadał zezwolenie na pobyt na czas oznaczony potwierdzony kartą pobytu. Termin wygaśnięcia zezwolenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji w przypadku kredytów, których zabezpieczeniem jest nieruchomość nabywana od dewelopera (w trakcie budowy). W przypadku pozostałych kredytów i pożyczek wymaga się 6 miesięcy ważności karty od daty złożenia wniosku.

PKO BP udziela kredytu mieszkaniowego na czas ważności karty. Z kolei Pekao S.A. czy Santander wymagają minimum 6 miesięcy jej ważności, aby udzielić finansowania po indywidualnej analizie, na nawet 30 lat.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – wymogi

W każdym z banków, aby choćby zarejestrować wnioskodawcę, wymaga się decyzji o nadaniu numeru PESEL. Kolejna istotna kwestia kredytowania obcokrajowców to informacja o tym, gdzie dana osoba pracuje. Czy obcokrajowiec uzyskuje dochód w Polsce i tu również rozlicza się z fiskusem, czy za granicą? Zdecydowanie łatwiej uzyskać kredyt osobom, które pracują w Polsce na umowę o pracę lub prowadzą własną działalność. Znacznie trudniej mają osoby, które pracują za granicą na umowach. Absolutnie w grę nie wchodzą prowadzone za granicą firmy – żaden bank nie uzna tego dochodu.

Istotna jest również akceptowalność zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę w Polsce na czas nieokreślony wymaga się minimum 3 miesięcy jej trwania. Jeśli umowa jest na czas określony, najlepiej jeśli trwa ona już 6 miesięcy i będzie trwać kolejne 12 miesięcy. Większość banków w Polsce akceptuje sześciomiesięczny czas trwania umowy. Bank, który kredytuje obcokrajowców, wymagając 12 miesięcy czasu trwania umowy, to np. ING.

Obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce i tu się rozliczają, nie muszą już przedstawiać BIK z kraju macierzystego. Banki weryfikują ich raporty w Biurze Informacji Kredytowej w Polsce. Jedynie w przypadku, gdy obcokrajowiec pracuje za granicą, obowiązkowo należy przekazać raport kredytowy z kraju, w którym mieszka i pracuje.

Powiązania z Polską

Niektóre banki w regulaminie kredytowania wymagają, aby osoba ubiegająca się o kredyt z kraju pochodzenia innego niż Polska posiadała związek małżeński z obywatelem Polski. Taką praktykę stosuje np. Bank BNP Paribas. Obcokrajowiec musi potwierdzić swój związek z Polską, np. posiadając źródło dochodów w Polsce, będąc w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub mając w posiadaniu nieruchomości w Polsce.

ING też stosuje podobne zapisy, kredytując obywateli państw obcych (z krajów Unii Europejskiej), którzy są rezydentami, oraz obywateli państw obcych niebędących rezydentem, pod warunkiem że przystąpią do kredytu wraz z osoba będącą obywatelem państwa polskiego.

Podsumowanie

U obcokrajowców ubiegających się o kredyt hipoteczny w Polsce musi zostać zweryfikowany szereg czynników. Bardzo istotne jest posiadanie numeru PESEL, karty pobytu i związków z Polską, aby móc znaleźć bank, który zaakceptuje obecną sytuację klienta. Niestety nie w każdym banku uzyskamy finansowanie kredytem mieszkaniowym. Każdy z banków indywidualnie konstruuje procedury pod kredytowanie obcokrajowców. W takiej sytuacji dobrze skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który dopasuje sytuację klienta pod metodykę oceny w danym banku.