Chcąc wesprzeć swoje dzieci w procesie wchodzenia w dorosłe życie, rodzice często postanawiają podarować im mieszkanie. Ściślej rzecz biorąc, mogą albo podarować im mieszkanie, albo przekazać pieniądze, za które dziecko samodzielnie kupi swoje wymarzone M. Jak obie sytuacje wyglądają z perspektywy podatkowej?

Otóż w obu przypadkach możliwe jest zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizn. Zapis ten pozwala uniknąć opodatkowania niezależnie od wartości darowizny. Na co powinniśmy zatem zawracać uwagę kupując mieszkanie dla dziecka?

Warunki zwolnienia z podatku od darowizny

Zwolnienie z podatku zależy od spełnienia określonych warunków. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której dzieci otrzymują od rodziców pieniądze na zakup mieszkania.

W tym przypadku:

  • Pieniądze powinny zostać przekazane na rachunek bankowy dziecka.
    Możliwe jest także przekazanie ich na rachunek bankowy dewelopera (interpretacja ogólna nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41 Ministra Finansów w sprawie stosowania przepisów art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn z dnia 15 lutego 2012r.)
  • W ciągu sześciu miesięcy od przekazania darowizny nabywca powinien zgłosić fakt jej otrzymania właściwemu urzędowi skarbowemu – na druku SD-Z2.
    Ten warunek nie musi zostać spełniony, jeżeli umowa darowizny (której przedmiotem są pieniądze) ma formę aktu notarialnego.

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie zostałby spełniony, zwolnienie nie znalazłoby zastosowania, a podatek zostałby obliczony (przez urząd skarbowy) według stawki progresywnej. W przypadku darowizny od rodziców podatek wynosi, co do zasady, 7% (tej stawce podlega nadwyżka wartości ponad 20 556 zł).

Przykładowo, jeżeli rodzic przekazuje środki na rachunek bankowy dziecka, jednak ono nie składa lub składa po terminie oświadczenie o otrzymanej darowiźnie (a umowa nie ma  formy aktu notarialnego), zwolnienie nie znajduje zastosowania.

Darowizna? Nie od każdego członka rodziny

Darowizna podlega zwolnieniu, jeżeli została przekazana przez wskazanych w przepisie członków rodziny. Zaliczają się do nich rodzice, macocha oraz ojczym, lecz już nie teściowie. Zatem darowizna przekazana przez rodzica małżonka (nie przez własnego rodzica) nie podlega zwolnieniu.

Jeśli rodzic przekazuje dziecku nieruchomość na podstawie umowy darowizny, nie muszą być spełnione żadne dodatkowe warunki o charakterze formalnym (w tym przypadku umowa darowizny „z definicji” musi mieć formę aktu notarialnego).

Pomijając więc koszty taksy notarialnej, darowizna mieszkania może okazać się lepszą (bo prostszą z perspektywy podatkowej) opcją.  

 

Podstawa prawna:
art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizn.