Nabywając mieszkanie lub działkę, warto wiedzieć, na jakie koszty należy się przygotować. Chodzi nie tylko o kwestię finansowania inwestycji, ale również koszty notarialne, a nawet podatkowe. Ich wielkość może w znaczący sposób wpłynąć na planowanie budżetu domowego. Poniżej przedstawię Ci kilka istotnych informacji związanych z podatkami.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pierwszym podatkiem, z jakim możesz się spotkać, nabywając mieszkanie, działkę lub innego rodzaju nieruchomość, jest podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC). Dotyczy on przede wszystkim transakcji z tzw. „drugiej ręki”, czyli rynku wtórnego. Koszt, na który musisz się przygotować to 2% x wartość rynkowa nieruchomości.

Dla przykładu:

  • kupujesz mieszkanie o wartości rynkowej 200 tys. zł – Twój podatek PCC wyniesie: 4 000 zł

Skąd wziąć wartość rynkową?

Najlepiej skorzystać ze wsparcia rzeczoznawcy majątkowego, który wykona tzw. operat szacunkowy nieruchomości – najbardziej wiarygodne źródło danych w kwestii określania wartości rynkowej nieruchomości. Operat warto jest sporządzić (niezależnie od tego czy ubiegamy się o kredyt, czy nie) między innymi właśnie dla celów podatkowych. Gdy Urząd Skarbowy będzie weryfikować Twoją transakcję i pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub konieczność odwołania od decyzji – będziesz w posiadaniu niezbędnej dokumentacji.

Pamiętaj! Podatek PCC nie dotyczy transakcji zawieranych z deweloperem/spółdzielnią mieszkaniową (w przypadku rynku pierwotnego) – w tych przypadkach płacisz cenę powiększoną o podatek VAT.

Podatek od nieruchomości i gruntu
– czym jest i kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek od nieruchomości i gruntu płaci się co roku, a jego wysokość może się zmieniać w czasie (choć nie musi) i każdego roku może występować w różnej wysokości. Decyzję w tym zakresie podejmuje Urząd Gminy, informując płatnika – czyli Ciebie – o konieczności wywiązania się – w formie pisemnej – z obowiązku na początku każdego roku. Jeśli Twój podatek wyniesie więcej niż 100 zł, możesz go zapłacić w 4 częściach – w połowie marca, czerwca, września i listopada. Zostaniesz o tym poinformowany w pisemnym zawiadomieniu.

Podstawą wyliczenia tego obowiązku jest powierzchnia użytkowa nieruchomości. Stawka zależy od rodzaju gruntu oraz jego przeznaczenia i waha się między 0,48 zł do 23,10 zł za m2 (wartości według obwieszczenia Ministra Finansów). Dla przykładu za 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, np. w Gdańsku, zapłacisz 50 x 0,77 zł, czyli 38,5 zł. Wystarczy jednak, że będziesz dodatkowo właścicielem 12-metrowego garażu, który zgodnie z przeznaczeniem jest odrębnym lokalem niemieszkalnym, a będziesz musiał dodatkowo zapłacić 93,24 zł. A jeżeli masz działalność gospodarczą i posiadasz 70 m2 lokalu użytkowego, w którym prowadzisz firmę, kwota do zapłaty wyniesie aż 1617 zł.

Czy prawo użytkowania wieczystego oznacza wyższe koszty?

Wartość opłaty z tytułu użytkowania gruntu należącego do Skarbu Państwa jest określana na podstawie ustawy. Stawki wahają się od 0,3% do 3% – licząc od ceny nieruchomości zawartej w umowie użytkowania wieczystego. Przy zawieraniu umowy, również należy opłacić jednorazowo kwotę początkową w wysokości 15-25% ceny gruntu.

W związku z tym, że grunty z przeznaczeniem na nieruchomości mieszkalne są obłożone opłatą użytkowania wartości 1%, to opłata roczna (płatna do 31.03 każdego roku) statystycznie wyniesie więcej niż podatek właściciela gruntu, zwłaszcza w miastach wojewódzkich. Ponadto Gminy mogą decydować o bonifikatach i zwolnieniach z opłat za użytkowanie. Pomimo tego, opłaty z tytułu użytkowania są stale podnoszone, a zapowiadane zmiany dotyczące przekształcenia ustawy są nadal na etapie projektowym.