Podjąłeś się budowy domu albo wykończenia lub remontu mieszkania przy pomocy kredytu? Dowiedz się, co może stanąć Ci na przeszkodzie w realizacji tych planów.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz budować, czy remontować nieruchomość, będziesz musiał sporządzić formularz bankowy nazywany kosztorysem prac. Stanowi on dla banku informację o tym, jakie prace budowlane/wykończeniowe chcesz wykonać i jakie planujesz w tym celu koszty. Określa również terminy wypłat transz kredytu oraz wysokość tych transz.

Czy do potwierdzenia podjętych prac potrzebujesz faktur?

Otóż nie – do weryfikacji stopnia zaawansowania prac służyć będzie przygotowany wcześniej kosztorys. Jest on z Twojej strony jasną deklaracją i potwierdzeniem, że zobowiązujesz się zrealizować planowane prace. Dodatkowo, przed każdą kolejną wypłatą środków bank będzie zlecał płatną przez Ciebie wizytację rzeczoznawcy, który za pomocą zdjęć udokumentuje postęp robót.

A co jeżeli zapłaciłeś za materiały i potrzebujesz wypłaty kolejnej transzy, jednak prace nie są jeszcze wykonane?

W takich okolicznościach rzeczywiście mogą przydać się faktury, mimo że nie stanowią podstawowego wymogu banków. Pokaż opłacone faktury potwierdzające zakupy dotyczące zakresu prac, który powinien być już osiągnięty. Dla banku będzie to wiarygodny dowód na to, że poniosłeś już kolejne koszty budowlane. Faktury są przydatne z jeszcze jednego względu. Mogą stanowić potwierdzenie wniesienia niezbędnych środków własnych. Obecnie wymaga się ich w wysokości 10-20% całości inwestycji.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć w zakresie wypłat transz?

Przede wszystkim to, że kwota maksymalna pojedynczej transzy może wynieść 100 tys. zł. Poza tym, w czasie, gdy realizujesz budowę i wypłacasz kolejne transze, aż do momentu uruchomienia ostatniej z nich, bank będzie Ci przedstawiał harmonogram spłat zawierający tylko raty odsetkowe. Kapitał zaczynasz spłacać dopiero po wypłacie ostatnich środków z kredytu. Im dłużej zatem odsuwasz w czasie moment rozpoczęcia spłaty, tym później zaczynasz oddawać pożyczoną kwotę. W skutek tego przesunięcie terminu uruchomienia kredytu, z 12 na 24 miesiące, powoduje wzrost raty kapitałowej.

Przykład:

300 tys. z oprocentowaniem 4%, spłacane przez 29 lat – rata: 1458 zł, a spłacane rok krócej: 1485 zł.

Pamiętaj, że jeżeli budowa będzie się opóźniać, konieczne stanie się poinformowanie o tym fakcie banku, a także ustalenie nowych terminów realizacji. Będzie się to wiązało ze stworzeniem płatnego aneksu oraz nowego harmonogramu spłat.

Na koniec warto pamiętać o…

Kiedy kosztorys budowlany/remontowy przygotujesz z nadwyżką i w ostatecznym rozrachunku prace uda Ci się sfinalizować na kwotę niższą – środki możesz przeznaczyć np. na pomniejszenie kwoty kredytu.

W tym celu musisz wystąpić o modyfikację umowy i nieuruchamianie wszystkich środków, które były zaplanowane albo – jeżeli środki pozostały na Twoim rachunku – nadpłacasz kredyt. Oczywiście pod warunkiem, że przyniesie Ci to niższe koszty, a w umowie kredytowej nie występuje prowizja za częściową nadpłatę.