Współczesne materiały budowlane charakteryzują się bardzo małą przepuszczalnością, co jest uważane za atut, ponieważ znacznie zmniejszają koszty utrzymania. Nie dopuszczają do wychładzania pomieszczeń i nie powodują przeciągów w domach. Nie każdy wie, że wraz ze szczelnym domem czy mieszkaniem wiąże się konieczność wzmożonego wentylowania pomieszczeń. W takich przypadkach wystarczy wentylacja tradycyjna, czy grawitacyjna?

Tradycyjna wentylacja to nic innego, jak wietrzenie domów za pomocą okien i drzwi. Nie zawsze jest to korzystne dla naszego zdrowia i komfortu, a także powoduje duże straty ciepła. Wraz z rozwojem budownictwa pojawiła się metoda grawitacyjna. Wykorzystuje ona zjawisko konwekcji, czyli naturalnego ruchu powietrza wywoływanego różnicą gęstości i ciśnienia. Taka wymiana odbywa się dzięki zainstalowanym kominom, które wyciągają zanieczyszczone powietrze.

Wentylacja mechaniczna

Przy obecnym stylu budownictwa i jakości powietrza idealnym, komfortowym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna. Stosując centrale wentylacyjne z odzyskiem energii, zapewnimy sobie wygodę, zdrowie, a także oszczędności. Zasada działania rekuperatorów polega na odzysku energii z powietrza wywiewanego z domu. Energia cieplna jest oddawana na wymienniku w centrali wentylacyjnej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Takie rozwiązanie rzutuje na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkania.

Wymienniki energii cieplnej

Aktualnie w urządzeniach wentylacyjnych stosowane są następujące wymienniki energii cieplnej:

  • krzyżowo-przeciwprądowy,
  • obrotowy,
  • entalpiczny.

Każdy z wymienników ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwym jest jednak fakt, że każdy z nich spełni swoje zadanie.

Wymienniki obrotowe

Na uwagę zasługują wymienniki obrotowe, które swoją budową sprawiają, że odzysk energii cieplnej w skali roku jest na równym, niezwykle wysokim poziomie (80-86%). Dodatkowo ten rodzaj wymiennika wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności w mieszkaniach. Często w okresach ogrzewania występuje problem suchego powietrza. Wymiennik obrotowy odzyskuje nie tylko ciepło, ale i wilgoć z powietrza usuwanego. W ten sposób świeże powietrze nawiewane jest do domu już ocieplone i z odzyskaną wilgocią. Kolejnym atutem central wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym jest możliwość ciągłej pracy, nawet gdy na zewnątrz jest ujemna temperatura. Budowa wymiennika obrotowego powoduje, iż ten nie zamarza, pracując w warunkach nawet srogiej zimy.

Schładzanie pomieszczeń

Oczywiste zadanie central wentylacyjnych to dostarczanie świeżego, czystego powietrza i usuwanie powietrza zużytego. Urządzenia mogą jednak, poza dogrzewaniem pomieszczeń w zimie, ochładzać budynek w okresie letnim. Aktualne warunki klimatyczne pokazują, iż lata w Polsce są coraz cieplejsze. Przy aplikacji chłodnicy freonowej centrala wentylacyjna jest w stanie schładzać pomieszczenie.

Oprócz urządzeń zewnętrznych istnieje również możliwość podpięcia systemu wentylacyjnego do GWC (Gruntownego Wymiennika Ciepła). Na odpowiedniej głębokości temperatura w glebie jest już stała i nie wpływa na nią temperatura powietrza. W takim przypadku przy pobieraniu świeżego powietrza z gruntu, oprócz dogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym, a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów ogrzewania, możliwe jest także nawiewanie chłodnego powietrza w okresie letnim.

Programowanie

Nowoczesne centrale wentylacyjne można zaprogramować w taki sposób, aby samoczynnie dostosowywały pracę do naszych wymagań. Pobierając wartości z zainstalowanych czujników w pomieszczeniach, centrala wentylacyjna może dostosować pracę do poziomu zawartości CO2 w pomieszczeniu, wilgotności lub przede wszystkim temperatury.

Gdy w domu jednocześnie przebywa większa ilość osób, rekuperator pracuje intensywniej. Analogicznie, gdy w domu nie ma nikogo, urządzenie spowalnia swoją pracę. Takie rozwiązanie zapewnia świeże powietrze przez cały czas, dostosowując tym samym prędkość wentylatorów do naszych potrzeb.

Wszystkie wartości wyświetlane są na panelu sterującym centralą. W dowolnym momencie możemy zmienić pracę naszego urządzenia. Dodatkowo, jeśli urządzenie posiada odpowiednie sterowniki, możliwe jest podłączenie rekuperatora do systemu BMS (ang. Building Management System). Takie połączenie daje możliwość sterowania centralą wentylacyjną za pomocą smartfona czy tabletu. Dzięki niemu mamy możliwość zarządzania swoim budynkiem poprzez jedno urządzenie.