Ostatnim etapem przed przekazaniem kluczy do mieszkania, czy to wynajmowanego, czy sprzedawanego, powinno być podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Sporządzamy go zarówno po podpisaniu umowy najmu, jak i aktu notarialnego sprzedaży mieszkania. Co powinno się w nim znaleźć? Wymienia Karolina Symonczuk z GOESTE Nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy określa faktyczny stan nieruchomości, a także stan liczników: energii elektrycznej, gazu, wody oraz centralnego ogrzewania. Rzetelnie i dokładnie wykonany protokół powinien zostać uzupełniony o dokumentację fotograficzną. Na protokole podpisują się obie strony transakcji, czyli sprzedający i kupujący lub najemca i wynajmujący. Dla każdej ze stron jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami czy nieporozumieniami.

Kiedy spisać protokół zdawczo-odbiorczy? Najlepiej zrobić to tuż przed samym przekazaniem kluczy do mieszkania.

Co dokładnie powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

 • datę i miejsce podpisania,
 • adres nieruchomości, której dotyczy protokół,
 • dane stron, czyli kupującego i sprzedającego lub najemcy i wynajmującego,
 • dane teleadresowe każdej ze stron, czyli numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji,
 • stany i numery liczników wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, gazu oraz energii elektrycznej,
 • kod do domofonu,
 • informację o ilości przekazywanych kluczy oraz o ich przeznaczeniu,
 • listę wyposażenia mieszkania wraz z opisem jego stanu (jest to ważne zwłaszcza w przypadku wynajmowanego mieszkania – dokładny i szczegółowy opis stanu wyposażenia jest zabezpieczeniem dla najemcy przed nieuczciwym wynajmującym),
 • opis stanu instalacji – elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz alarmowej,
 • dobrze jest dołączyć do protokołu dokumentację fotograficzną – zdjęcia mogą zostać wydrukowane lub przekazane w formie cyfrowej (należy pamiętać o wpisaniu tej informacji do protokołu),
 • podpisy obu stron transakcji.

Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Protokół zdawczo-odbiorczy przy wynajmie

Dokument sporządzany przy sprzedaży mieszkania odrobinę różni się od protokołu spisywanego przy wynajmie.

Należy pamiętać, że według Kodeksu Cywilnego po zakończeniu trwania umowy najmu najemca ma obowiązek zwrócić wynajmującemu mieszkanie w stanie niepogorszonym. Właśnie dlatego warto skrupulatnie podejść do sporządzenia protokołu.

Opis zarówno nieruchomości, jak i wyposażenia powinien być możliwie jak najbardziej szczegółowy.

Dla wynajmującego ważne jest wymienienie wszystkich rzeczy znajdujących się w mieszkaniu, aby w przypadku zaginięcia którejś z nich mógł obciążyć najemcę kosztami. Z kolei najemca jest chroniony przed pokryciem kosztów szkód, których nie spowodował.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku pustego mieszkania warto opisać w protokole, np. okna, podłogi, urządzenia sanitarne, a także pomieszczenia przynależące do mieszkania, np. komórka lokatorska lub garaż.

Protokół powinien zostać sporządzony zarówno w dniu przekazania mieszkania najemcy, jak również w dniu zwrócenia mieszkania wynajmującemu.

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania

Samo podpisanie aktu notarialnego nie zabezpiecza dostatecznie interesów obu stron transakcji, jeśli nie wymienia on całego wyposażenia mieszkania oraz jego stanu.

Dzięki prawidłowo sporządzonemu protokołowi możemy zapobiec ewentualnym pretensjom związanym z wykryciem usterek po przekazaniu kluczy. Ułatwimy sobie również proces rozliczenia z dostawcami mediów.

W przypadku sprzedaży mieszkania warto pobrać ze stron internetowych dostawców mediów odpowiednie formularze, które są niezbędne do przepisania liczników na nowego właściciela mieszkania. Poprawne spisanie stanu liczników jest niezbędne do rozliczenia poprzedniego właściciela mieszkania z dostawcą usług.

Nowy właściciel nieruchomości powinien poważnie rozważyć wymianę zamków. Będzie miał wtedy pewność, że tylko on dysponuje kluczami do nieruchomości.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest ostatnim etapem kupna lub wynajmu nieruchomości. Zazwyczaj towarzyszy mu ekscytacja przed otrzymaniem kluczy do nowego mieszkania. Warto jednak sporządzić ten dokument dokładnie i sumiennie, na wypadek jakichkolwiek nieporozumień.