Regulamin

Chcesz podzielić się z naszymi czytelnikami swoją wiedzą i opublikować na naszym blogu swój artykuł? Jesteśmy otwarci na współpracę – oddajemy do Twojej dyspozycji przestrzeń naszego serwisu. Jeśli chcesz zamieścić na naszych łamach swój tekst, prosimy, weź pod uwagę poniższe wytyczne i poznaj nasz regulamin:

 1. Na blogu publikujemy artykuły o tematyce, która nie była jeszcze prezentowana na naszych łamach, dlatego prosimy Cię o wcześniejsze zapoznanie się z naszymi dotychczasowymi publikacjami. Jeśli natomiast chciałbyś poszerzyć poruszony już przez nas temat lub wiesz, że od ostatniej publikacji wiele zmieniło się danym obszarze, z chęcią opublikujemy Twój artykuł.
 2. Zależy nam na tym, aby zamieszczone w naszym serwisie artykuły były unikalne i nigdzie wcześniej niepublikowane, dlatego prosimy o to, by przesyłane materiały były napisane wyłącznie na potrzeby naszego bloga.
 3. W artykułach prosimy poruszać tematykę nieruchomości oraz spraw i wydarzeń dotyczących rynku nieruchomości.
 4. Tekst nie musi być napisany przez eksperta, ale powinien zawierać wartościowe dla czytelników informacje i przedstawiać je w inspirujący, angażujący, a nawet humorystyczny sposób.
 5. Preferowana długość artykułów to od 450 do 600 słów. Jeśli Twój artykuł jest dłuższy, zachęcamy do podzielenia go i przesłania do nas w oddzielnych częściach. Artykuły krótsze niż 300 słów będą publikowane.
 6. Zachęcamy do sięgania po różnorodne formy dziennikarskie. Artykuły mogą być napisane w formie felietonu, wywiadu, wiadomości, poradnika czy przewodnika (np. po danym mieście).
 7. Zachęcamy do podstawowej edycji artykułu: wyróżnienia w jasny i czytelny sposób tematu oraz wydzielenia akapitów i nadania im śródtytułów.
 8. Prosimy o dołączanie do artykułu związanych z jego treścią grafik lub zdjęć. Materiały te powinny być jednoznacznie oznaczone i podpisane.
 9. Prosimy o podanie informacji, czy przesłane zdjęcia i grafiki są własnością autora artykułu, czy też zostały pobrane z innego źródła. W tym drugim przypadku konieczne jest podanie źródła materiałów oraz status praw do ich wykorzystania. W przypadku braku takiej informacji otico.pl zastrzega sobie prawo do zmian grafik i zdjęć.
 10. Od momentu publikacji artykułów właściciel serwisu otico.pl staje się właścicielem publikowanych tekstów.
 11. Zachęcamy, aby przed wysłaniem sprawdzić teksty pod kątem poprawności językowej. Otico.pl zastrzega sobie prawo do redakcji artykułów przed ich publikacją.
 12. Może się zdarzyć, że przesłany materiał tekstowy i graficzny nie zostanie opublikowany. Serwis Otico.pl nie jest zobowiązany do podania przyczyny braku publikacji.

Pozycjonowanie treści ­­­­­– wskazówki dla autorów tekstów

W tym krótkim przewodniku zebraliśmy dla Państwa kilka przydatnych wskazówek, które pomogą w pisaniu treści przyjaznych pozycjonowaniu SEO. Każdy artykuł będzie sprawdzany przez copywritera. Wiemy jednak, że najlepsze efekty można uzyskać wtedy, gdy już na etapie pisania pamięta się o kilku podstawowych zasadach.

Fraza kluczowa

 1. Artykuł powinien zawierać atrakcyjną i unikalną, czyli chętnie wyszukiwaną w sieci, frazę kluczową, np. „kredyt hipoteczny”.
 2. Frazę kluczową wplećmy w tytuł, pierwszą część główną (następującą po leadzie) i jeszcze w co najmniej 1 miejsce w dalszej treści. Frazę kluczową możemy odmieniać, np. „kredytem hipotecznym”.

Budowa artykułu

 1. Artykuł powinien składać się z tytułu, leadu oraz kilku części głównych poprzedzonych śródtytułami oraz krótkiego zakończenia.
 2. Lead umieśćmy pod tytułem. Lead skrótowo objaśnia tematykę całego artykułu. Optymalnie powinien składać się z 2-3 krótkich zdań. Wyróżnijmy go boldem.
 3. Śródtytuł to hasłowe przedstawienie części treści dotyczącej tego samego problemu,„zasady przydzielania kredytu”.
 4. Artykuł powinien być podzielony na co najmniej 3 części główne, a każda z nich powinna być poprzedzona śródtytułem.
 5. Całość powinien zamykać krótki, dwu- lub trzyzdaniowy akapit podsumowujący. Unikajmy sytuacji, w której tekst nagle się urywa.
 6. Nie bójmy się pisać ze swojego punktu widzenia, bazując na zdobytym doświadczeniu i nawiązując do realnych sytuacji, z którymi zetknęliśmy się podczas praktyki. Podajmy również nazwę swojego zawodu i/lub nazwę prowadzonej firmy – niech czytelnik wie, że czyta wypowiedź specjalisty w danej dziedzinie. Unikajmy jednak reklamy/promocji swoich usług – to zniechęca odbiorcę i obniża jego zaufanie zarówno do autora, jak i samego tekstu.
 7. Przykłady zaznaczenia swojego autorstwa w tekście:
  – (…) Jako architekt wnętrz przekonuję się o tym na co dzień w swojej autorskiej pracowni, gdzie prowadzę rozmowy z klientami.
  – (…) Prowadząc kancelarię prawniczą Temida, często spotykam się w tej kwestii z wątpliwościami ze strony klientów.
  – (…) Tak właśnie powstał mój pomysł na biznes. Za pośrednictwem Berka pomagam rodzicom wybierać bezpieczne dla ich pociech meble i akcesoria.

Jeśli tekst utrzymany jest w formie bezosobowej, pod koniec leadu możemy napisać np.: O kredytach hipotecznych opowie dziś Anna Nowak, doradca kredytowy z firmy Procent.

Objętości części składowych i całego artykułu

 1. Nie twórzmy zdań zawierających więcej niż 20 słów.
 2. Cały artykuł utrzymajmy w granicach 450-600 słów. Treści poniżej 300 słów nie będą publikowane, natomiast te powyżej 900 słów mogą być przez nas publikowane w częściach.
 3. Pilnujmy, aby objętość poszczególnych części głównych nie przekraczała 300 słów.
 4. W programie Word można w prosty sposób na bieżąco sprawdzać statystykę wyrazów i znaków. Aby poznać statystykę danego fragmentu tekstu, wystarczy go zaznaczyć i zerknąć w lewy dolny róg edytora. Właśnie tam umieszczona jest informacja dotycząca liczby wyrazów i znaków.

Przejrzystość

 1. Dbajmy o przejrzystość części głównych:
  – podzielmy je na akapity
  – dodajmy wypunktowania
  – wprowadźmy wyróżnienia i hasła
 2. Pamiętajmy o tym, że tytuł, lead i śródtytuły pomagają czytelnikowi poruszać się po tekście i zachęcają do dalszej lektury.

Język

 1. Piszmy możliwie prostym językiem, tak aby nasze informacje dotarły do szerokiego grona czytelników.
 2. Trzymajmy się merytoryki i unikajmy obszernego pisania bez przekazania istotnych treści.

Ostatnie szlify

Po napisaniu treści dajmy sobie chwilę odpoczynku, a następnie spójrzmy na całość jeszcze raz – tym razem chłodnym okiem. Sprawdźmy, czy tekst jest zrozumiały oraz czy nie zawiera zawiłych konstrukcji. Poprawmy literówki. Spójrzmy na treść z perspektywy czytelnika – artykuł powinien być ciekawy oraz łatwy i przyjemny w odbiorze.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym ww.otico.pl jest GLP Sp. z o.o. Sp.k., zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerami KRS 0000701311, NIP 8992831411 oraz REGON 368603242
(dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres: blog@otico.pl we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej.

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń,
jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,

art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów
i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolne, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: blog@otico.pl

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
 • Prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne.
 • Prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • Niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.