Co lub kto sprawia, że współczesne miasta, jeszcze kilka lat temu określane jako „betonowe dżungle”, zmieniają się w ciekawe, funkcjonalne, wypełnione roślinami miejsca? Czy to wynik chwilowej mody, czy po prostu rosnącej świadomości społeczeństwa?

Jedno jest pewne. Rośliny w mieście to już nie mały szczegół, ale jeden z głównych elementów towarzyszących urbanizacji. W poniższym artykule opowiemy trochę o technicznej stronie jej aranżacji, a także roli, jaką odgrywa w życiu mieszkańców miast.

zieleń
Cornus alba

Zmiana jakościowa

Roślinność sama w sobie była do niedawna traktowana raczej jako materiał funkcjonalny, zapewniający sanitarną pomoc w oczyszczaniu środowiska miejskiego, np. poprzez akumulację pyłów i zanieczyszczeń. Obecnie wprowadzanie roślin do miast nabiera nieco innego znaczenia. Mają one nie tylko poprawiać estetykę krajobrazu zurbanizowanego, ale również podkreślać jego wartości. W dobie zmian opierających się na zasadach ładu przestrzennego i zrównoważonym rozwoju ważne jest odpowiednie gospodarowanie zarówno terenami istniejącymi, jak i projektowanymi, może dlatego aranżacja zielonych wnętrz urosła do miana wyzwania, którego podejmują się w tym momencie głównie profesjonaliści, tj. architekci krajobrazu.

zieleń
Berberis thunbergii, artmon-ogrody.pl

Jak na zieleń patrzą mieszkańcy…

Z punktu widzenia mieszkańca zieleń pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie, zmniejsza poziom zanieczyszczeń, poprawia mikroklimat, zapobiega powstawaniu wysp ciepła i jednocześnie utrzymaniu bioróżnorodności. W całościowej ocenie stwierdzić można, że przyczynia się również do kształtowania charakteru danego miasta, a także jego oceny. Niejednokrotnie zurbanizowane obszary wypełnione roślinnością, odbierane są jako bardziej zorganizowane, zaplanowane i estetyczne.

zdjęcie
Catalpa bignonioides

…a jak architekci

Wymienione zalety zieleni są tzw. „wisienką na torcie”. To, co naprawdę ważne, tym razem z punktu widzenia architekta krajobrazu – skrywa się pod stroną techniczna, czyli na etapie projektu i wykonania. Pierwsze kroki to przede wszystkim zdobywanie informacji o miejscu, w którym może być zlokalizowana dana inwestycja.

zdjęcie
Cotoneaster lucidus

Jak wybiera się rośliny w mieście?

  • W miastach panują specyficzne warunki, dlatego do zagospodarowania przestrzeni warto dobierać rośliny, które dobrze radzą sobie ze wzmożonym zasoleniem gleby i zanieczyszczeniami.
  • Dodatkowo warto tworzyć kompozycje z przewagą zimozielonych odmian, tak aby tereny miast pozostawały atrakcyjne przez cały rok.
zieleń w mieście
Juniperus horizontalis, artmon-ogrody.pl
zieleń w mieście
Pinus mugo, artmon-ogrody.pl
  • Wartościowe wydaje się również wprowadzanie wysokich drzew liściastych. Dają one upragniony latem cień, przyczyniają się do oczyszczania powietrza i zatrzymywania pyłów oraz podnoszą walory estetyczne krajobrazu miejskiego.
  • Na szczególną uwagę zasługują natomiast tereny rekreacyjne, czyli ważne dla mieszkańców obszary zapewniające możliwość odpoczynku, aktywności i spędzania wolnego czasu. Istotne jest tutaj wprowadzanie gatunków, które są przede wszystkim bezpieczne. Z przestrzeni publicznych korzystają wszyscy, zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Powinniśmy zatem ograniczyć wykorzystanie roślin posiadających kolce lub trujące owoce. Prócz samego doboru gatunkowego ważna jest również aranżacja danej kompozycji.
zieleń w mieście
artmon-ogrody.pl
  • W miejscach o charakterze reprezentacyjnym, formalnym czy nowoczesnym wprowadza się nasadzenia o stonowanej kolorystyce, z niedużą rozpiętością gatunkową. Zapewnia to pewnego rodzaju porządek. Na większą swobodę można pozwolić sobie na terenach otwartych, rozległych, o charakterze publicznym.
zieleń
Hippophae rhamnoides

Najlepsze gatunki

Co więc jest najlepsze do miast? Do najczęściej spotykanych w miastach i przede wszystkim odpornych na wymagające warunki gatunków zalicza się m.in:  berberys thunberga (Berberis thunbergii),  tawuła japońska (Spiraea japonica), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus), krzewuszka cudowna (Weigela florida), katalpa binoniowa ‚Nana’ (Catalpa bignonioides), rokitnik pospolity (Hippophae rhamnoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), dereń biały (Cornus alba), hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), platan klonolistny (Platanus hispanica), Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) sosna górska (Pinus mugo).

zieleń w mieście
Parthenocissus quinquefolia
zieleń w mieście
Physocarpus opulifolius
zieleń w mieście
Spiraea japonica
zieleń w mieście
Weigela florida
zieleń w mieście
Tilia cordata