Systemy alarmowe służą przede wszystkim do zabezpieczenia mienia i pozwalają zapewnić domownikom bezpieczeństwo. Poza funkcją ochrony współczesne systemy zabezpieczeń oferują także funkcję automatyki domowej. Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego systemu? Podstawowych informacji na ten temat udzieli Michał Łuczyński, ze sklepu internetowego alarmy-e.pl.

System alarmowy – z czym to się je?

W dzisiejszych czasach istnieje dość szeroki wybór central i podzespołów potrzebnych do funkcjonowania kompletnego systemu alarmowego. Projektowanie i montaż systemu alarmowego, czy to w domu, czy w firmie, najlepiej powierzyć fachowcom.

Firmy specjalizujące się w systemach alarmowych zapewnią odpowiedni projekt i dobór podzespołów do potrzeb klienta i możliwości, jakie oferuje zabezpieczany obiekt. Dodatkowo gwarantują montaż i odpowiednie programowanie centrali alarmowej. Jest to kluczowe w prawidłowym funkcjonowaniu systemu alarmowego. W większości rozbudowanych systemów alarmowych istnieje możliwość podziału na różne strefy. Rozwiązanie takie jest bardzo pomocne w budynkach, w których mieszka więcej niż jedna rodzina i, pomimo istnienia tylko jednej centrali, mamy możliwość zarządzania dwoma niezależnymi od siebie podsystemami. Nie możemy też zapominać, że poza samą obecnością, system alarmowy powinien być podłączony do systemu monitorowania agencji ochrony, która zagwarantuje zabezpieczenie obiektu.

systemy alarmowe
alarmy-e.pl

Centrale alarmowe czyli „mózg” każdego systemu

Podstawą każdego systemu jest centrala alarmowa, która odpowiada za odpowiednie zarządzanie jego elementami. Centralę należy dobrać odpowiednio do wielkości systemu alarmowego i ilości podzespołów, jakie mają wchodzić w jego skład. Poza klasycznymi centralami do systemów przewodowych istnieją też takie, które gwarantują bezprzewodową obsługę. Takie systemy wybierane są najczęściej w obiektach, w których nie ma już możliwości ułożenia przewodów pod tynkiem. Dodatkowo istnieje możliwość podpięcia pod system alarmowy elementów automatyki domowej, tzw. „inteligentny dom”. Dzięki temu można kontrolować oświetlenie, rolety czy też zraszacze w przydomowym ogródku. W celu rozbudowy systemu o dodatkowe wejścia lub wyjścia na centrali stosuje się moduły rozszerzeń wejść/wyjść. Sprawa wygląda podobnie, jeśli chcemy rozszerzyć funkcje naszej centrali, np. o powiadamianie GSM/GPRS lub rozbudowę systemu o funkcje kontroli dostępu. Wówczas, dzięki podłączeniu odpowiednich modułów, z podstawowej centrali możemy otrzymać dość rozbudowany system alarmowy z wieloma możliwościami. Centrala powinna zostać umieszczona w obudowie wraz z akumulatorem i transformatorem, w jak najlepiej ukrytym miejscu. Wówczas potencjalny włamywacz nie będzie w stanie jej zlokalizować i nie zdoła jej unieszkodliwić.

systemy alarmowe
alarmy-e.pl

Zarządzanie systemem alarmowym

Aby odpowiednio zarządzać całym systemem, potrzebny jest manipulator współpracujący z centralą. Większość central alarmowych posiada dość szeroki wybór klawiatur. Różnią się one funkcjonalnością, wyglądem i ceną. Istnieją podstawowe klawiatury numeryczne z wyświetlaczem LCD, które służą głównie do uzbrajania i rozbrajania alarmu. Bardziej rozbudowane są już manipulatory dotykowe. Poza podstawową obsługą systemu oferują rozbudowane zarządzanie i monitorowanie zdarzeń występujących w systemie. Dotyczy to np. możliwości podglądu obrazu z kamer zewnętrznych, odczytu temperatury czy sterowania automatyką domową.

Za pomocą klawiatur można nawet programować niewielkie i podstawowe systemy alarmowe. Dodatkowo istnieją klawiatury strefowe, które doskonale sprawdzają się w systemach podzielonych na strefy. Poza manipulatorami sterowanie alarmem (np. rozbrajanie i uzbrajanie) może odbywać się poprzez piloty działające pod radiolinią. Najnowsze centrale oferują mobilne zarządzanie dzięki intuicyjnym aplikacjom na smartfony.

systemy alarmowe
alarmy-e.pl

Czujniki alarmowe i ich rodzaje

Na straży każdego systemu alarmowego stoją czujki, których zadaniem jest wykrycie potencjalnego zagrożenia. Istnieje wiele różnych zastosowań czujników. Najpopularniejsze są te, których zadaniem jest wykrycie włamywacza.

Wśród nich wyróżnia się m.in. czujki:

  • dualne zewnętrzne (odporne na niekorzystne warunki),
  • PiR (pasywne czujki podczerwieni),
  • MW (mikrofalowe).

Do zabezpieczenia naszego mienia można też stosować czujki:

  • wibracyjne,
  • kurtynowe,
  • stłuczenia szyby
  • oraz aktywne bariery podczerwieni.

Czujniki nie tylko wykrywają nieproszonych gości. Istnieją też czujki sygnalizujące obecność substancji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka (np. tlenek węgla), czujki dymu i ciepła oraz czujki zalania. Można zatem stwierdzić, że systemy alarmowe, dzięki różnego rodzaju czujkom mogą zapobiec nie tylko włamaniom, ale też wielu innym zagrożeniom w zabezpieczanym obiekcie.

systemy alarmowe
alarmy-e.pl

Sygnalizacja występujących zagrożeń

Poza czujkami i manipulatorami trzeba pamiętać o urządzeniach, których zadaniem jest sygnalizowanie zaistniałych naruszeń systemu alarmowego lub wykrycie zagrożeń. Rozróżniamy sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne. Głównym zadaniem sygnalizatorów zewnętrznych jest odstraszenie potencjalnych włamywaczy. Fani estetyki mogą wybrać kolor, w jakim święcić będzie sygnalizator przy zaistnieniu naruszenia alarmu. Z kolei sygnalizatory wewnętrzne służą do informowania śpiących domowników o wystąpieniu zagrożenia. Dzięki intensywnym sygnałom dźwiękowym mogą także odstraszyć intruza. Część sygnalizatorów posiada własne, awaryjne zasilanie.

systemy alarmowe
alarmy-e.pl

Podsumowując, systemy alarmowe posiadają sporą ilość funkcji i mogą być niezwykle rozbudowane. Dlatego, aby dokonać odpowiedniego wyboru, powinniśmy dokładnie przemyśleć kwestię, czego oczekujemy od potencjalnego systemu i czy sprawdzi się na naszym obiekcie. Warto przy tym skonsultować się z doświadczonymi instalatorami i firmami, które zajmują się montażem i obsługą systemów alarmowych.