Estetyka całej posesji w dużym stopniu zależy od wyglądu podjazdu. Należy go jednak prawidłowo wykonać, odpowiednio dobierając m.in. nawierzchnię, wymiary i odwodnienie. Praktyczne porady na ten temat przedstawia Arkadiusz Jasiński z firmy PolBruki w Warszawie.

Budowa podjazdu do posesji

Podjazd powinien dobrze współgrać zarówno z elewacją, jak i otoczeniem domu. Jednak estetyka to nie wszystko – materiał powierzchniowy musi sprostać obciążeniom wywoływanym przez ruch kołowy, a także wykazywać odporność na zabrudzenia oraz liczne uwarunkowania atmosferyczne. Wybór rozwiązania spełniającego te wymagania niestety nie jest prosty.

Niektórzy producenci oferują nie tylko sprzedaż bruku i kostki, ale również możliwość ułożenia całej nawierzchni przez pracowników certyfikowanego zakładu brukarskiego. Warto skorzystać z takiej oferty, jeżeli inwestor nie ma pewności co do rodzaju posiadanego gruntu oraz poziomu, na którym znajdują się wody gruntowe. Parametry te są konieczne do poprawnego zaprojektowania systemu odwodnienia. Dzięki temu nawierzchnia zostanie wyprofilowana w sposób, który uniemożliwi wodzie deszczowej spływanie w kierunku domu.

podjazd

Wybór materiału na podjazd

Popularnym materiałem do wykonania podjazdu jest kostka brukowa. Występuje w różnych wymiarach, kolorach i wzornictwie, jest trwała i łatwo się ją układa.

Kolejnym rozwiązaniem jest beton dekoracyjny, który również może być wykończony na różne sposoby. Możemy go kupić w formie gotowych płyt lub masy przygotowywanej na zamówienie, a następnie wylewanej w szalunkach.

Nieco inny typ nawierzchni to płyty ażurowe. Są one w stanie utwardzić nawet bardzo duże powierzchnie, a jednocześnie nie wymagają odwodnienia. Ażury miewają fantazyjne kształty, dzięki czemu należą do bardzo estetycznych rozwiązań.

Stosuje się także kostkę kamienną, do produkcji której używany jest bazalt, granit oraz sjenit. Jej barwa nie zawsze jest szara – zależy od rodzaju skały (często pozyskiwany jest kamień rudy lub czerwony).

Ostatnie rozwiązanie to ceramika, która jest bardzo trwała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ze względu na niską nasiąkliwość wykonana z niej posesja jest antypoślizgowa i nie wymaga praktycznie żadnej pielęgnacji.

podjazd

Grubość nawierzchni

Kostki i płyty z poszczególnych materiałów mogą mieć różną grubość, która powinna być dobierana do konkretnych zastosowań. Wybór zależy przede wszystkim od sposobu, w jaki eksploatowana będzie posesja:

  • Elementy o grubości 4 cm układane są na ścieżkach, tarasach oraz innych miejscach przeznaczonych wyłącznie do chodzenia. Nie należy stosować ich na podjazdach.
  • Segmenty nawierzchniowe o grubości 6 cm sprawdzają się na miejscach parkingowych i podjazdach. Są jednak w stanie wytrzymać jedynie ciężar samochodów osobowych.
  • Komponenty posiadające grubość 8 cm nadają się na wszystkie nawierzchnie. Mogą się po nich poruszać nawet samochody ciężarowe, np. cysterny czy wozy asenizacyjne.

podjazd

Przygotowanie nawierzchni

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny być wykonane bardzo solidnie. Płytek i kostek nie łączy się ani ze sobą, ani z podłożem. Należy zatem posadowić je w taki sposób, aby nawierzchnia pozostawała równa. Dzięki temu podjazd będzie odporny na:

  • działanie wody,
  • zmiany temperatury,
  • obciążenia.

Jeżeli po nawierzchni o piaszczystym gruncie będą poruszały się wyłącznie pojazdy osobowe, wystarczy jedynie zadbać o jego stabilizację. W tym celu należy wykonać lekką podbudowę, np. z piaskowo-cementowej podsypki, której wymagają wszystkie grunty spoiste. Na podbudowie usypywana jest kilkucentymetrowa warstwa drobnego żwiru lub piasku zmieszanego ze żwirem. Dopiero na niej układana jest betonowa kostka brukowa. W przypadku kostki kamiennej konieczna jest bardziej solidna podbudowa, np. z betonu lub tłucznia kamiennego.

podjazd

Wykonanie warstw nośnych podjazdu

Pierwszy etap to korytowanie. Z miejsca przyszłego podjazdu usuwa się wierzchnią warstwę gruntu, zwykle o grubości do 50 cm. Im większe obciążenia nawierzchni, tym głębszy powinien być wykop. Znaczenie mają również właściwości gruntu na danej działce oraz grubość warstwy żyznej ziemi. Następnie przeprowadzana jest niwelacja. Należy wyrównać i odpowiednio zagęścić dno wykopu, z uwzględnieniem spadków nawierzchni.

Kolejny etap to wykonanie podbudowy – od tej warstwy zależy bezpieczeństwo przenoszenia obciążeń z nawierzchni. W przypadku podjazdu powinna mieć grubość 20-40 cm, podzieloną na kilka zagęszczonych i wyrównanych warstw. Następnie wykonywana jest podsypka, czyli warstwa układana tuż pod nawierzchnią. Celem jej ułożenia jest ustabilizowanie elementów nawierzchni, a także usunięcie ewentualnych różnic w ich grubości. Na koniec montowane jest odwodnienie. W przypadku nawierzchni utwardzonej, powinno ono mieć postać liniową – w formie ciągu korytek z blachy lub tworzywa sztucznego. Należy ułożyć je z niedużym spadem, co pozwoli wodzie na spłynięcie. Jeżeli podjazd jest dość długi, odwodnienie należy poprowadzić przez środek.