Kupno nowego mieszkania to często inwestycja życia. Nic dziwnego, że wiąże się z nią spory stres, zwłaszcza, gdy w momencie kupna nasze mieszkanie wciąż istnieje tylko na papierze. Doradzamy, jakie kroki należy podjąć, by nigdy nie żałować wyboru dewelopera.

Zrób research w internecie

Od tego kroku zazwyczaj zaczynamy szukanie nowego lokum. I słusznie – internet umożliwia nam zapoznanie się z ofertą dewelopera oraz szeroko dostępnymi informacjami na jego temat. Bądźmy jednak ostrożni i pamiętajmy, że nie możemy w 100% ufać wszystkim informacjom, jakie napotkamy po drodze. Dotyczy to informacji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jak w każdej branży i tutaj Internet traktowany jest często jako narzędzie marketingu szeptanego i PR-u – również tego czarnego. Odwiedzenie strony internetowej dewelopera lub poczytanie na jego temat opinii, zamieszczonych na różnego rodzaju forach będzie dobrym wstępem do dalszych działań.

Prześwietl dewelopera

Z badania przeprowadzonego przez firmę ARC Rynek i Opinia wynika, że aż 84% respondentów przed kupnem mieszkania sprawdzało wiarygodność dewelopera. Z naszego badania wynika, że Polacy na etapie planowania zakupu mieszkania deklarują chęć sprawdzenia wiarygodności dewelopera. Uwzględniają różne aspekty: prawo własności gruntu, plany zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę do gruntu. W rzeczywistości jednak znacznie niższy odsetek kupujących rzeczywiście sprawdza deweloperów tak dokładnie. Najczęściej kupujący ograniczają się do dokładnego przeczytania umowy oraz do sprawdzenia opinii w Internecie. Może to świadczyć o dość dużym poziomie zaufania w stosunku do deweloperów – komentuje Agnieszka Doktorska, Senior Project Manager z ARC Rynek i Opinia.

W myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” specjaliści z branży zachęcają jednak do dokładniejszego przyjrzenia się deweloperowi, jego sytuacji materialnej i wcześniejszym inwestycjom. Jak możemy to zrobić?

Zacznijmy od upewnienia się co do prawdziwości podawanych przez dewelopera numerów KRS, NIP i REGON, przeanalizowania wysokości kapitału zakładowego firmy i stanu zrealizowanych już przez nią inwestycji. W krajowym Rejestrze Długów możemy sprawdzić, czy firma nie zalega z wypłatami dla podwykonawców. W ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym dowiemy się, czy dopełnia wszystkich obowiązujących ją formalności podatkowych. Warto również poprosić samego dewelopera o okazanie kilku dokumentów: aktu notarialnego poświadczającego własność działki, pozwolenia na budowę i sprawozdań finansowych. To, z jaką odpowiedzią spotka się nasza prośba, będzie dla nas stanowiło informację cenną samą w sobie. Zwróćmy również uwagę, czy dana firma deweloperska jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich lub posiada certyfikat Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – to dodatkowa cenna rekomendacja.

Zapoznaj się z prospektem informacyjnym dewelopera

Od 2012 roku, z mocy ustawy deweloperskiej, na każdym deweloperze ciąży obowiązek sporządzenia Prospektu Informacyjnego i przedstawienia go zainteresowanemu klientowi. To dla nas niezwykle cenny dokument. Zebrane są w nim najważniejsze określone ustawą informacje: zarówno o deweloperze i historii jego działalności, jak i o samej inwestycji i budowanym lokalu. Do prospektu powinien być dołączony rzut kondygnacji budynku oraz wzór umowy deweloperskiej. Prośba o okazanie prospektu do niczego nas nie zobowiązuje. Jeśli jednak zdecydujemy się na zakup mieszkania lub domu, dokument stanie się podstawą do sporządzenia umowy.

Przeprowadź badania terenowe

Jak widać, wiele cennych informacji otrzymamy, szukając w sieci, zgłaszając się do różnych instytucji lub pytając u samego źródła. Warto jednak uzupełnić wszystkie te kroki ostatnim – zrobić krótką wycieczkę na miejsce powstawania interesującej nas nieruchomości. Porozmawiajmy z mieszkającymi po sąsiedzku lokatorami i poprośmy dewelopera o oprowadzenie nas po terenie budowy – powinien zgodzić się bez problemu. Jeśli mamy czas, zwiedźmy również jego wcześniejsze inwestycje. Na miejscu zwracajmy uwagę na jakość wykonania i trwałość użytych materiałów.