WZORY UMÓW


001. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

002. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego

003. Umowa dzierżawy gruntu

004. Wypowiedzenie umowy najmu

005. Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

006. Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Autorem umów jest kancelaria http://takancelaria.pl
adwokat Adrianna Arabska
adwokat Joanna Teległów-Jaszcz

Dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego. Dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody twórców nie jest dopuszczalne.

Powyższe dokumenty są wzorami, które mogą wymagać dostosowania do konkretnej sytuacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wzorów bez ich dopasowania do specyfiki danego stanu faktycznego.