otico.pl

Blog tematyczny dla miłośników ogrodnictwa, projektowania wnętrz i budownictwa.

Budownictwo

Jak sprawdzić księgę wieczystą za darmo w internecie?

Jak sprawdzić księgę wieczystą za darmo w internecie?

Osoby planujące zakup działki pod budowę, obligatoryjnie powinny zapoznać się z księgą wieczystą nieruchomości. W jej działach znajdują się bowiem istotne informacje, obejmujące dane geodezyjne, właścicieli oraz różnego rodzaju ograniczenia – w tym obciążenia hipoteczne. W dobie obecnej cyfryzacji każdy z nas może samodzielnie sprawdzić księgę wieczystą online, bez wychodzenia z domu. Co dokładnie znajdziemy w KW oraz jak sprawdzić ją za darmo w internecie?

Jakie treści zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta (w skrócie KW) to dokument, którym powinni zainteresować się wszyscy inwestorzy chcący nabyć nieruchomość pod budowę, zainteresowani projektami domów. Sprawdzenie wpisów w poszczególnych działach KW jeszcze przed podpisaniem umowy u notariusza, pomoże nam uniknąć przykrych niespodzianek.

Jakie treści zawiera księga wieczysta? 

Jest ona złożona z czterech działów oraz okładki. Jej struktura jest identyczna bez względu na rodzaj nieruchomości.

Okładka zawiera oznaczenie księgi wieczystej, w tym jej numer, nazwę i wydział sądu rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości jakiej dotyczy.

Dział I zawiera oznaczenie nieruchomości, a także informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu, jej opis oraz powierzchnię. W tym dziale znajdziemy również informacje o służebnościach ustanowionych na rzecz przedmiotowej nieruchomości.

Dział II księgi wieczystej obejmuje informacje o właścicielu i użytkownikach wieczystych nieruchomości oraz o osobach uprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej. Znajdziemy tu też wpisy dotyczące złożonych wniosków, skarg na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, skargi kasacyjnej lub wszczęcia postępowania z urzędu.

Dział III zawiera wpisy w zakresie praw, roszczeń i ograniczeń (z wyłączeniem hipotek i roszczeń dotyczących hipotek), takich jak np. obciążenie prawem pierwokupu, ustanowienie służebności na rzecz innej nieruchomości czy wszczęta egzekucja komornicza,

Dział IV zawiera wpisy dotyczące hipoteki i roszczenia z nimi związane. Przed zakupem nieruchomości koniecznie należy sprawdzić, czy dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Jak sprawdzić księgę wieczystą za darmo w internecie?

Zapisy księgi wieczystej możemy sprawdzić w internecie – całkowicie za darmo. Najlepiej dokonać tego na stronie rządowej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl. Wystarczy, że znamy numer KW nieruchomości. Po wprowadzeniu numeru i otwarciu KW możemy zapoznać się z jej aktualną treścią (zapisy wg stanu bieżącego) jak i z zupełną treścią (łącznie z wpisami wykreślonymi, czyli z pełną historią nieruchomości od chwili założenia księgi). Informacje te możemy wydrukować. Wydruk ten nie jest dokumentem, jest jednak ważną informacją dla potencjalnego nabywcy nieruchomości. Aby uzyskać odpis, będący wiążącym dokumentem, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wnieść opłatę za wniosek o wydanie odpisu zwykłego, odpisu zupełnego lub wyciągu z księgi wieczystej.

Chcemy kupić grunt pod budowę, a następnie projekt domu? Prócz sprawdzenia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub warunków zabudowy, obowiązkową pozycją jest księga wieczysta nieruchomości. Jej skrupulatna kontrola uchroni nas przed niepotrzebną pomyłką, pozwalając bez przeszkód zrealizować marzenia o wzniesieniu własnego domu z ogrodem.

Zdjęcie: Projekt domu – C333i Miarodajny – wariant IX z kolekcji Murator, arch. Przemysław Biryło

Tekst sponsorowany: Nowoczesne projekty domów od MURATORA – projekty.muratordom.pl

Udostępnij