Ogród na dachu to jeden z najbardziej charakterystycznych i wyjątkowych obiektów współczesnej architektury krajobrazu. Konsekwentnie nabiera coraz większego znaczenia w tkance dużych miast. Niepodważalne walory ekologiczne oraz estetyczne czynią zieleń na dachach bardzo cennym i pożądanym elementem architektonicznym. Stanowi ona celną odpowiedź na stale rosnącą powierzchnię zabudowy i stopniowo zmniejszający się udział terenów pokrytych roślinnością. Zielone ogrody rozwiązują te problemy zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

Estetyczne i wartościowe

Istotny element zielonych płuc na terenach zurbanizowanych, odciążenie kanalizacji poprzez redukcję spływu powierzchniowego, stabilizacja temperatury budynku, poprawa właściwości akustycznych, złagodzenie lokalnego klimatu – to tylko niektóre z zalet tworzenia ogrodów na dachach. Ich niepowtarzalny klimat związany z niejednokrotnie wyjątkową ekspozycją, jaką stanowi lokalizacja na ostatniej kondygnacji budynku, czyni ogród na dachu idealnym miejscem kameralnego wypoczynku lub rekreacji.

ogród na dachu
emside.pl

Technologia

Warto pamiętać, że ogród na dachu to nie tylko ciekawa kompozycja roślin, układ nawierzchni czy dobór małej architektury. Zieleń na dachu to przede wszystkim systemowe rozwiązanie, na które składają się niezwykle istotne elementy. To chociażby substrat do nasadzeń dachowych, cechujący się określonymi parametrami istotnymi przy nasadzeniach roślin na stropie. Do innych ważnych elementów zaliczyć można między innymi warstwę drenażową, wszelkiego rodzaju włókniny i inne warstwy pośrednie.  Zapewniają one odpowiednie warunki dla roślin oraz bezpieczny i sprawnie działający system zarządzania wodą opadową. Dobór elementów takiego systemu oraz parametry warstw zależą od formy i przeznaczenia planowanego zagospodarowania powierzchni dachu. Jest również związane z konstrukcją stropu i pozostałych warstw na dachu (m.in. rozróżnienie na dach klasyczny i odwrócony).

ogród na dachu
emside.pl

Obciążenie pod kontrolą

Bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie docelowego przeznaczenia i kształtu ogrodu już na etapie projektu architektury – przede wszystkim ze względu na dopuszczalne obciążenia, jakim może zostać poddana płyta stropowa. Intensywne zagospodarowanie przestrzeni dachu – takie jak np. drzewa, spiętrzenia substratu, elementy drobnej architektury wykonane z betonu – wiąże się przecież z dużym ciężarem.

ogród na dachu
emside.pl

Bez ograniczeń?

Odpowiednio zaplanowana i zaprojektowana przestrzeń ogrodu na dachu umożliwia realizację praktycznie każdej formy zagospodarowania tej przestrzeni. Możliwe jest umieszczenie w niej zbiorników wodnych i nawierzchni jezdnych, a nawet domowego obserwatorium astronomicznego. Mamy do dyspozycji szeroki wachlarz ciekawych gatunków i odmian roślin, bogate oferty w zakresie oświetlenia, nawierzchni, drobne formy architektoniczne, systemy nawadniania oraz dedykowane technologie. Wszystko to sprawia, że jedynym ograniczeniem dla stworzenia bezpiecznego, pięknego i funkcjonalnego ogrodu na dachu są przede wszystkim wiedza i wyobraźnia.

ogród na dachu
emside.pl
ogród na dachu
emside.pl
ogród na dachu
emside.pl